Filosofische Coaching in de klas

Op zoek naar verdieping in de klas?
Behoefte aan ruimte voor gesprekken die verder gaan dan de standaard lesstof?
Interesse in een klassengesprek over begrippen als waarheid, betrouwbaarheid en identiteit?

 

Gun jouw klas een filosofische workshop!


Aan de hand van een filosofisch fabel over een mol die wil weten hoe de zon
eruit ziet, gaan we aan het werk. 

Op toegankelijke wijze laat ik leerlingen kennis maken met een breed
perspectief om onderwerpen te benaderen en te bespreken.

In de workshop sluit ik aan op het niveau van de
leerlingen door belangrijke vragen voor hen hanteerbaar en begrijpelijk te maken.
Door verschillende spelvormen, opdrachten in kleine groepen,
en kringgesprekken worden leerlingen uitgedaagd en
geprikkeld om te ontdekken, ideeën te delen en te realiseren dat
er niet één waarheid is.

 

De workshop neemt een dagdeel (3 uur) in beslag en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Het voorlezen van de filosofische fabel (dat na afloop uitgedeeld wordt)
 • Een klassengesprek over filosofische vragen voorkomend uit de filosofische fabel
 • Vernieuwende werkvormen die inzicht geven in verschillende perspectieven om
  de filosofische fabel én de wereld om ons heen te bekijken
 • Een klassengesprek over onderwerpen als waarheid, betrouwbaarheid en identiteit.

 

Wat kun je van de workshop verwachten?

 • Veilige setting, waarin de communicatie open en zonder oordelen is
 • Verhelderende inzichten om onderwerpen met een open, nieuwsgierige blik te
  kunnen bekijken en bespreken
 • Handvatten voor leerlingen en de leerkracht om deze filosofische benadering te
  kunnen blijven gebruiken
 • Een workshopleider met vakkennis en passie voor filosofie, met het vermogen
  dit over te brengen op het niveau van de leerlingen.

 

 

Kosten

€ 595,- exclusief BTW 10% van de inkomsten van Eudaimonia worden volgens de principes van het effectieve altruïsme gedoneerd via www.doneereffectief.nl